Teenused

  • Maalide konserveerimine, restaureerimine
  • Maalide puhastamine ja hoiustamine
  • Maalide dokumenteerimine
  • Kunsti müük
  • Illustreerimine

Konserveerimise ja restaureerimise stuudio